Vertrouwenspersoon
Ongewenste Omgangsvormen
Integriteit

Vertrouwenspersoon

In een ideale wereld is er geen vertrouwenspersoon nodig.
Er bestaan geen problemen, iedereen doet wat hij moet doen en niemand heeft last van een ander. De realiteit is anders. Op kantoor, op school, in de zorg, de hulpverlening, vrijwilligerswerk en in de sport, overal waar mensen samen zijn, komen ongewenste omgangsvormen voor. Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan met hulp van een vertrouwenspersoon.

Benoemen van een Externe Vertrouwenspersoon
Organisaties doen er goed aan een Externe vertrouwenspersoon te benoemen.
Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek; dit is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Werknemers en werkgevers hebben hierbij plichten; de werkgever is verantwoordelijk voor de uitvoering. Ook (sport)verenigingen en stichtingen hebben met de Arbowet te maken.

Waarom een (Externe) Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit?

De rol van vertrouwenspersoon is intern vaak moeilijk te combineren met andere functies.
Een interne vertrouwenspersoon die binnen de organisatie meerdere ”petten” op heeft kan daardoor de “schijn wekken” onvoldoende neutraal te zijn.
Daarom is het een goede optie een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Maar ook voor vervanging bij vakantie van een vertrouwenspersoon, bij ziekte of anderszins, kan een externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

De Arbowet verplicht bedrijven/organisaties tot het voorkomen dan wel beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder ongewenste omgangsvormen vallen.
Naast de wettelijke verplichting is het een zaak van goed werkgeverschap en van goed bestuur maatregelen te nemen om ongewenst gedrag te voorkomen. Het leidt tot welzijn, goed imago, verhoogde arbeidsproductiviteit, motivatie, loyaliteit en effectieve samenwerking. Ongewenst gedrag kan namelijk veel leed veroorzaken, zoals stress, beschadiging van medewerkers, conflictescalatie, ziekteverzuim en verloop. 

Indien u een bedrijf/of organisatie heeft waar 50 medewerkers werkzaam zijn of meer (dit is incl. stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers, zzp’ers ect., dan bent u als organisatie verplicht volgens de per 1 juli 2016 in werking getreden Wet voor Klokkenluiders een Integriteitbeleid te voeren.
Een integer werkklimaat is voor een bedrijf/organisatie een kwaliteitsaspect. Niet-integer handelen kan grote schade aanrichten aan uw bedrijf/organisatie en aan uw medewerkers.
Het kan onder meer leiden tot economische schade, oneerlijke concurrentie, milieu- en gezondheidsrisico’s, ziekteverzuim, onrust op de werkvloer, verkwisting en reputatieschade.

Bij een vertrouwenspersoon kunnen medewerkers terecht als zij er alleen niet meer uitkomen en van mening zijn dat hun probleem niet in eerste instantie met de leidinggevende of met collega’s kan worden opgelost.
Ook kunnen medewerkers veilig hun vermoedens uitspreken als zij misstanden bespeuren in de organisatie.