Laten we stoppen met communiceren en een gesprek beginnen.

Gespecialiseerd in Arbeidsmediation

Ontslag, ziekteverzuim, bestuursconflicten, teamconflicten, arbeidsvoorwaarden, reorganisaties: Ook bij een (dreigend) arbeidsconflict is mediation een uitstekend middel om in te zetten. 

Onderneem actie, vandaag nog!
Hoe langer het conflict duurt, des te meer de standpunten van beide partijen verharden. De wil en/of het vermogen om er zelf uit te komen wordt naarmate de tijd verstrijkt moeilijker en vormt uiteindelijk een barrière tussen de partijen. Zo’n escalatie vraagt om interventie van een neutrale derde partij, hoe eerder des te beter.

- Trix Sillen

Online mediation

Er gaat natuurlijk niets boven persoonlijk contact. Echter, zit je in een situatie waarin persoonlijke ontmoetingen moeilijk zijn vanwege afstand, tijdgebrek of andere beperkingen? Overweeg dan online mediation. Wij helpen je graag.

Een conflict kan veel spanning veroorzaken.

Wanneer men er samen niet uitkomt, is mediation een goede, krachtige manier om toch tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Zonder onnodige kosten op juridisch vlak. De Mediator is een neutrale bemiddelingsdeskundige die de communicatie en onderhandelingen tussen cliënten begeleidt. De Mediator zorgt voor een goede bewaking van het proces. 

Voordelen van mediation zijn:
• Behoud van de zakelijk en/of persoonlijke relatie;
• Cliënten behouden volledige invloed m.b.t de oplossing;
• Vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
• Kosten efficiënt.

Doordat de cliënten zelf tijdens de mediation werken aan een gezamenlijk gedragen oplossing kan een geschil veelal op zodanige wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win situatie ontstaat.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Het is een zaak van goed werkgeverschap en van goed bestuur maatregelen te nemen om ongewenst gedrag te voorkomen. Ongewenst gedrag kan namelijk veel leed veroorzaken.
Het is ook nuttig, gezien de hoge kosten als een medewerker uitvalt door pesten of agressie.
Bovendien lopen werkgevers het risico door de rechter te worden veroordeeld als er onvoldoende inspanning is geleverd om erger te voorkomen.

Veelal maken werkgevers in samenspraak met het medezeggenschapsorgaan een klachtenregeling, roepen ze een klachtencommissie in het leven en benoemen ze een vertrouwenspersoon.
Bij deze vertrouwenspersoon kunnen medewerkers terecht als zij er alleen niet meer uitkomen en van mening zijn dat hun probleem niet in eerste instantie met de leidinggevende of met collega’s kan worden opgelost.

Ook kunnen medewerkers veilig hun vermoedens uitspreken als zij misstanden bespeuren in de organisatie.

Nieuws & Kennisdeling