Conflicten op het werk zijn bijna iedere dag aan de orde.

Arbeidsmediation

Ontslag, Ziekteverzuim, Bestuursconflicten, Teamconflicten, Arbeidsvoorwaarden, Reorganisaties

Betrokkenen komen soms in juridische procedures terecht. Dit kost de werkgever en werknemer veel tijd, energie en geld. Bovendien leidt een beslissing van de rechter niet altijd tot een oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Ook bij een (dreigend) arbeidsconflict is mediation een uitstekend middel om in te zetten.

Als het zowel voor de werknemer als de werkgever duidelijk is dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, kunt u toch kiezen voor mediation. Tijdens de mediation kunnen afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder de arbeidsrelatie wordt beëindigd. Onze mediator begeleidt beide partijen dan om op een goede manier uit elkaar te gaan. Er is in de gesprekken ruimte om waardering voor elkaar uit te spreken, ook al zijn er voor de toekomst geen mogelijkheden meer. Dat helpt bij het accepteren en afscheid nemen.

Kortom; zakelijke geschillen vreten energie, tijd en dus geld. Zo kan er onenigheid ontstaan over een overeenkomst of betaling, of kan er een probleem ontstaan binnen uw maatschap, VOF, BV of stichting. In het economisch verkeer gaan we dagelijks om met verschillende standpunten en belangentegenstellingen. Maar onder bepaalde omstandigheden kan dat opeens onaangenaam worden of zelfs escaleren. Soms lijkt de gang naar de rechter onvermijdelijk, tenzij u met elkaar om de tafel gaat, met de hulp van een mediator.

Voorbeelden:

  1. Twee collega’s vinden allebei dat zij de aangewezen persoon zijn om het nieuwe afdelingshoofd te worden. Ambities en competenties spelen hierin een cruciale rol. Machtsconflicten kunnen worden opgelost door structuuringrepen of procedureafspraken.
  2. In de sociaal-emotionele conflicten staat het gedrag en de houding binnen persoonlijke relaties centraal. Het gaat hier onder meer om kwesties als zelfbeeld en identiteit. Collega’s kunnen bijvoorbeeld een beeld van elkaar hebben dat een goede werkrelatie in de weg staat. Het is in een dergelijke situatie belangrijk dat men door middel van open communicatie over de gevoelens, irritaties en frustraties tot meer begrip voor elkaar komt.
  3. De ene collega ontdekt bij toeval dat een klant uit zijn rayon een bestelling had geplaatst bij zijn collega. Beide collega’s beschuldigden elkaar vervolgens van het inpikken van elkaars klanten. Ten overstaan van de leidinggevende van de verkoopafdeling wezen de collega’s met de beschuldigende vinger naar elkaar.


Voor informatie en vrijblijvend advies bel direct met : 
06-20006334 of stel je vraag via de contact pagina van onze website. U ontvangt binnen 24 uur een antwoord op uw vraag.