De oplossing voor u: online mediation

Er gaat natuurlijk niets boven persoonlijk contact. Echter, in deze tijd waarin persoonlijk contact opzoeken, wordt afgeraden is digitale communicatie een mogelijke oplossing voor u. 

Naast de traditionele vorm van mediation waarbij u samen met de wederpartij en de mediator om tafel zit, bestaat er ook online mediation. Ook hierbij begeleidt de mediator u bij het vinden van een oplossing met de andere partij. Het enige verschil hierbij is dat de mediation geheel of gedeeltelijk online plaatsvindt in een beveiligde omgeving. 

Hoewel het ook voor ons in eerste instantie wel even wennen was, merken we dat gesprekken via online over het algemeen heel goed en prettig werken. Doordat je elkaar wel kunt zien, blijft het persoonlijke contact goed gewaarborgd. 

Voordelen van online mediation

  • Een gesprek kan via online ingepland worden op een voor u rustig moment qua werk en/of kinderen, zodat we ongehinderd met elkaar in gesprek kunnen gaan. 
  • Omdat er geen reistijd is, kan een mediation gesprek via online ook vaak makkelijker ‘tussen de bedrijven door’ gepland worden en daar waar nodig dus ook korter na elkaar dan bij “live” gesprekken. 

Online mediation: wat is de werkwijze?

  • Online mediation begint met een individueel intake gesprek tussen u en de mediator
  • Als de individuele intake gesprekken hebben plaatsgevonden zal de mediator beide partijen informeren omtrent de voortgang. Afhankelijk van uw situatie zal de mediator met u afspreken wie deelnemen aan de Plenaire Mediationbijeenkomst. Het is immers belangrijk dat de juiste partijen met elkaar in gesprek gaan. De Plenaire mediationbijeenkomst kan geheel naar keuze van de partijen Online of op locatie plaatsvinden uiteraard worden alle richtlijnen van de RIVM hierbij in acht genomen

  • Vooraf de aanvang van de Plenaire Mediationbijeenkomst ontvangen partijen de MfN Mediationovereenkomst ter inzage. De overeenkomst zal vooraf de start van het gesprek nog toegelicht worden door de mediator en is er voldoende gelegenheid tot het stellen van mogelijke vragen. 
  • Tot slot maken de partijen gezamenlijk afspraken. Deze afspraken worden schriftelijk 
    vastgelegd