Onderwijs & Overheid

Onderwijs & Overheid

Leerling bemiddeling, Ouderraad, Ouders/Leerkrachten, Subsidies, Ambtenaren, Sociale Zekerheid

Onderwijs

Communicatie, samenwerking en onderling vertrouwen zijn belangrijk. Onderwijsmensen  oefenen in betrekkelijke vrijheid hun vak uit.

De kinderen zijn belangrijk, de resultaten, het primaire proces, de inhoud. De onderlinge samenwerking en de verhoudingen tussen de medewerkers zijn meestal geen gespreksonderwerp.

Onze neutrale mediator begeleidt de onderhandelingen tussen partijen teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijke gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.

Voorbeelden:

  1. Een leerkracht kan een opmerking hebben gemaakt die verkeerd is gevallen.
  2. Ouders kunnen een klacht hebben over de manier waarop de school omgaat met leerproblemen van hun kind.
  3. Een onderwijzer(es) is 10 jaar bij een school werkzaam, de grote groepen word hem/haar teveel en krijgt hierdoor lichamelijke klachten. Hij/zij moet zich ziek melden en besluit dat hij/zij dit werk niet langer wil doen om te voorkomen dat de klachten zich verergeren. Hij/zij wil graag een overstap maken een andere sector.

Overheid

De overheid is werkzaam op vele fronten. Zij regelt zaken met en voor burgers en bedrijven. Daarnaast is zij zelf werkgever en onderhandelt met allerlei instanties. Altijd zit zij op het snijvlak van relaties en dikwijls ontstaan daarbij conflicten. Voor het oplossen daarvan zijn er vaste juridische procedures.

Maar het kan ook anders: door mediation.
Mediation creëert nieuwe mogelijkheden. Als het juridische traject niet hoeft te worden doorlopen, levert dat tijdswinst op en is dat bovendien goedkoper. Burgers en het bedrijfsleven willen een eerlijke behandeling. Zij willen hun verhaal kunnen doen en ze willen serieus genomen worden. De overheid kan op die manier de relaties goed houden, juist wanneer er sprake is van conflicterende belangen.

Voorbeelden:

  1. U bent ondernemer en huurt een winkelpand in de stad van de gemeente. Om u heen ziet u veel panden leeg staan doordat steeds meer mensen hun aankopen doen via internet. U heeft een idee hoe de stad weer aantrekkelijk kan worden gemaakt voor winkelend publiek en met uw zaak wilt u een nieuwe trend zetten. Dat vergt wel een flinke verbouwing en daar heeft u een vergunning voor aangevraagd. Er komt iemand van gebouwenbeheer die u vertelt dat hetgeen u wilt in strijd is met de huidige bestemming. Uit uw bezwaarschrift ontstaat een geschil.
  2. Tijdens een recent gesprek bent u boos geworden. Er dreigt een escalerend conflict, waardoor de zaak nu misschien niet meer bespreekbaar is…
  3. Er wordt weinig of niets aan onderhoud gedaan van het gehuurde pand, ondanks uw herhaalde verzoeken.
  4. U krijgt bijvoorbeeld geen uitkering, omdat UWV vindt dat uw ontslag aan uzelf te wijten was, u krijgt geen uitkering, omdat u blijkbaar werk heeft geweigerd, u bent het niet eens met de hoogte van uw uitkering of uw uitkering wordt volgens u onterecht ingetrokken.

Voor informatie en vrijblijvend advies bel direct met : 
06-20006334 of stel je vraag via de contact pagina van onze website. U ontvangt binnen 24 uur een antwoord op uw vraag.