De 4 fase wijzer

De 4 Fasenwijzer

Voor wie en wanneer?

  • De 4 Fasenwijzer is bestemd voor HR/P&O, Managers/Leidinggevenden, Bedrijfsartsen, Casemanagers en/of iedereen die met een conflict in zijn/haar omgeving te maken krijgt.
  • De 4 Fasenwijzer is een praktisch “handvat” waarmee je vanuit je eigen situatie/omstandigheden kan bepalen wanneer en of bemiddeling/mediation kan worden ingezet.