Letselschade, Gezondheid, Behandeling

Gezondheidszorg

Letselschade, Gezondheid, Behandeling

Door de hoge werkdruk, gevoelige gespreksonderwerpen, verschillende belangen en hoge kwaliteitseisen is het werken in de gezondheidszorg complex. Conflicten spelen niet alleen op arbeidsniveau tussen werkgever en werknemer. Ook tussen behandelaar en cliënt wordt regelmatig mediation gestart. Mediation in de gezondheidszorg kan helpen om oplopende conflicten weer op een positieve manier in beweging te brengen en gezamenlijk naar een oplossing toe te werken.

Voorbeelden:

  1. De verzekeraar vindt dat er een inhoudelijk geschil is over het percentage aansprakelijkheid terwijl het slachtoffer van mening is dat aan zijn betrouwbaarheid wordt getwijfeld.
  2. Het slachtoffer stelt dat zijn klachten het gevolg zijn van het ongeval; de verzekeraar meent dat die klachten al eerder bestonden.
  3. U vindt dat uw collega gemakzuchtig is ingesteld. Ze loopt er de kantjes vanaf en maakt zich van veel zaken met een Jantje-van-leiden vanaf. Uw collega daarentegen vindt u een uitslover die altijd aan het werk is en die maar eens moet leren om afstand te nemen van het werk.
  4. U vindt uw collega erg direct in de communicatie. Hij zegt al vrij snel waar het op staat en u vindt dat meestal behoorlijk confronterend.


Voor informatie en vrijblijvend advies bel direct met : 
06-20006334 of stel je vraag via de contact pagina van onze website. U ontvangt binnen 24 uur een antwoord op uw vraag.