Mediation

Wanneer men er samen niet uitkomt, is mediation een goede, krachtige manier om toch tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Zonder onnodige kosten op juridisch vlak. De Mediator is een neutrale bemiddelingsdeskundige die de communicatie en onderhandelingen tussen cliënten begeleidt. De Mediator zorgt voor een goede bewaking van het proces. 

Voordelen van mediation zijn;

• Behoud van de zakelijk en/of persoonlijke relatie
• Cliënten behouden zelf hun volledige invloed mbt de oplossing
• Vertrouwelijkheid is gegarandeerd
• Kosten efficiënt

Doordat de cliënten zelf tijdens de mediation werken aan een gezamenlijk gedragen oplossing kan een geschil veelal op zodanige wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win situatie ontstaat.