Mediation

Wat is mediation? 
Mediation is een proces voor conflictoplossing waarbij een neutrale derde partij, de mediator, betrokken partijen helpt bij het vinden van een oplossing voor hun geschil. Het is een informele en gestructureerde methode om conflicten op te lossen zonder tussenkomst van een rechter.

Belangrijk om te vermelden is dat de mediator neutraal is en geen beslissingen neemt of oplossingen afdwingt. In plaats daarvan faciliteert en begeleidt de mediator het proces, waarbij de uiteindelijke oplossing door de betrokken partijen zelf wordt bepaald. Mediation wordt vaak gebruikt bij verschillende soorten conflicten, zoals familiezaken, arbeidsgeschillen en zakelijke conflicten in bijvoorbeeld het onderwijs. Het doel is om een oplossing te vinden die voor alle partijen acceptabel is, met behoud van relaties en met een focus op de toekomst.

Wat zijn de voordelen van een mediation?

  • Vrijwilligheid: Deelname aan mediation is vrijwillig, waardoor alle betrokken partijen actief meewerken aan het vinden van een oplossing. Dit vergroot de kans op samenwerking en het bereiken van een akkoord.
  • Vertrouwelijkheid: Mediation gebeurt meestal in een vertrouwelijke setting, wat betekent dat wat besproken wordt, vertrouwelijk blijft. Dit stimuleert openheid en eerlijkheid.
  • Behoud van relatie: In veel gevallen is het behoud van een relatie tussen de betrokken partijen van groot belang. Mediation stelt hen in staat om het conflict op te lossen zonder verdere beschadiging van hun relatie.
  • Kosten en tijd: Mediation kan over het algemeen sneller en goedkoper zijn dan juridische procedures. Het vermijdt lange gerechtelijke processen en de daarmee gepaard gaande kosten.
  • Zelfbeschikking: Tijdens mediation behouden de betrokken partijen de controle over de oplossing. De mediator faciliteert het proces, maar de partijen beslissen zelf over de uitkomst.

Wat is de werkwijze van een mediator? 
Mediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, wordt ingeschakeld om conflicten op bijvoorbeeld de werkvloer op te lossen. De mediator faciliteert de communicatie en onderhandelingen tussen de betrokken partijen om tot een oplossing te komen. Hieronder vind je een algemene werkwijze die ’t Eiland hanteert voor onder andere arbeidsmediation:

Stap 1. Intakegesprek:
De eerste stap is een intakegesprek waarin de mediator de zaak bespreekt met de betrokken partijen, om inzicht te krijgen in het conflict, de achtergrond ervan en de verwachtingen van de partijen. Dit helpt de mediator om te bepalen of mediation geschikt is voor de situatie.

Stap 2. Gezamenlijke bijeenkomst(en):
De mediator organiseert gezamenlijke bijeenkomsten waarbij alle betrokken partijen aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de kans geboden om de problemen en standpunten te uiten. De mediator helpt bij het bevorderen van een open en respectvolle communicatie.

Stap 3. Verduidelijken van belangen:
De mediator helpt de partijen om hun belangen en behoeften achter hun standpunten te begrijpen. Dit kan helpen om gemeenschappelijke grond te vinden en mogelijke oplossingen te verkennen.

Stap 4. Onderhandelingen:
De partijen beginnen met onderhandelen over mogelijke oplossingen voor het conflict. De mediator kan technieken gebruiken om de onderhandelingen te begeleiden en ervoor te zorgen dat ze constructief blijven.

Stap 5. Opstellen van een overeenkomst:
Als de partijen tot overeenstemming komen, helpt de mediator bij het opstellen van een formele overeenkomst waarin de afspraken en oplossingen worden vastgelegd. Deze overeenkomst wordt door alle partijen ondertekend.

Stap 6. Follow-up:
Na het bereiken van een overeenkomst kan de mediator een follow-up plannen om ervoor te zorgen dat de afspraken worden nageleefd en dat verdere conflicten worden voorkomen.

Het doel van mediation is om conflicten op te lossen op een manier die de relaties op onder andere de werkplek herstelt en de productiviteit verbetert. Het proces is gebaseerd op vrijwillige deelname, vertrouwelijkheid en de betrokkenheid van de betreffende partijen bij het vinden van oplossingen voor hun geschillen, zonder tussenkomst van een rechter.

Mediators van ‘t Eiland zijn allen MfN geregistreerd en gecertificeerd. Kortom; getrainde en ervaren mediators voor een eerlijk en evenwichtig proces.