Red and White Geometric Fashion LinkedIn Post  (4)

Welke vooroordelen zijn er rond mediation? 🔍

In een wereld waar conflicten onvermijdelijk zijn, biedt mediation een waardevol alternatief voor juridische strijd. Toch wordt deze methode vaak ondergewaardeerd vanwege hardnekkige vooroordelen. In deze blog willen we enkele van deze vooroordelen ontkrachten en het belang van mediation benadrukken.

Mediation
Voordat we duiken in de vooroordelen, laten we eerst begrijpen wat mediation precies inhoudt. Mediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, betrokken raakt om mensen te helpen bij het oplossen van conflicten. In tegenstelling tot een rechtszaak, waar een rechter een bindende beslissing neemt, stelt mediation partijen in staat om zelf tot een oplossing te komen die voor beiden acceptabel is.

Vooroordelen onder de loep

  • Mediation is een teken van zwakte: Een veelvoorkomend misverstand is dat deelname aan mediation wordt gezien als een teken van zwakte. In werkelijkheid getuigt het juist van moed en volwassenheid om bereid te zijn om samen te komen en een conflict op te lossen zonder naar een rechter te stappen.

  • Mediation werkt alleen bij kleine conflicten: Een ander veelvoorkomend vooroordeel is dat mediation alleen geschikt is voor kleine geschillen. Dit is onjuist. Mediation kan effectief zijn bij een breed scala aan conflicten, waaronder, arbeidsgeschillen en zakelijke geschillen.

  • Mediation is duur: Sommige mensen vermijden mediation omdat ze denken dat het duurder is dan langdurig ziekteverzuim n.a.v. een arbeidsconflict of een rechtszaak. In werkelijkheid is mediation vaak veel kosteneffectiever, omdat het proces sneller kan verlopen en de kosten van langdurig ziekteverzuim n.a.v. een arbeidsconflict, advocaten en gerechtelijke procedures worden vermeden.

  • Mediators zijn partijdig: Een ander hardnekkig vooroordeel is dat mediators partijdig zijn. In werkelijkheid zijn mediators getraind om neutraal te zijn en te helpen bij het vinden van een oplossing die rechtvaardig is voor alle betrokken partijen. Kies bij voorkeur een MfN Mediator. De MfN is dé onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland.
  • Mediation leidt zelden tot een bevredigende uitkomst: Sommige mensen geloven dat mediation zelden tot een bevredigend resultaat leidt en dat het beter is om meteen naar de rechter te gaan. In werkelijkheid is het slagingspercentage van mediation verrassend hoog, met veel partijen die tevreden zijn met de bereikte oplossing.

Het belang van mediation
Nu we enkele van de meest voorkomende vooroordelen over mediation hebben besproken, is het belangrijk om het belang van deze methode te benadrukken. Mediation biedt een aantal belangrijke voordelen, waaronder:

  • Behoud van relaties: In veel gevallen behouden partijen die via mediation een conflict oplossen hun relaties, in tegenstelling tot een rechtszaak waarbij de spanningen vaak verergeren.
  • Flexibiliteit: Mediation biedt partijen de flexibiliteit om oplossingen te vinden die aansluiten bij hun specifieke behoeften en belangen, in plaats van gebonden te zijn aan de beperkingen van de wet.
  • Vertrouwelijkheid: Mediation biedt een vertrouwelijke omgeving waarin partijen vrijuit kunnen praten zonder angst voor repercussies. Dit kan leiden tot eerlijkere en openhartigere gesprekken.
  • Snellere oplossingen: Mediation kan vaak sneller tot een oplossing leiden dan een rechtszaak, of langdurig ziekteverzuim wat tijd en geld bespaart voor alle betrokken partijen.

Conclusie
In een wereld waar conflicten onvermijdelijk zijn, is mediation een waardevol instrument voor het oplossen van geschillen op een vreedzame en constructieve manier. Door de hardnekkige vooroordelen rond mediation te erkennen en te weerleggen, kunnen we het belang van deze methode benadrukken en een samenwerking voor conflictoplossing bevorderen.

 Meer weten over de mogelijkheden van mediation? 

Neem contact op