Red and White Geometric Fashion LinkedIn Post

Juist ✅ of onjuist? ❌

'Organisaties zonder meldingen van ongewenste omgangsvormen voelen vaak minder veilig dan organisaties die regelmatig meldingen hebben'. 

Deze stelling is natuurlijk niet zo kort door de bocht maar wijst wel op een belangrijke waarheid binnen de dynamiek van de werkplekculturen. In organisaties waar met enige regelmaat een melding wordt gedaan, weten medewerkers de weg naar de vertrouwenspersoon te vinden. Dit klinkt heel logisch, maar in veel organisaties bestaat de vertrouwenspersoon wel op papier, maar is de drempel  om naar een vertrouwenspersoon te gaan hoog. Hoe komt dit?

Zonder vertrouwen, geen meldingen
Voor veel medewerkers is de drempel vaak hoog om naar de vertrouwenspersoon toe te stappen. Vaak komen medewerkers pas na veel wikken en wegen en slapeloze nachten. De drempel om met een vertrouwenspersoon te praten kan om verschillende redenen hoog zijn, afhankelijk van de persoon en de specifieke situatie. Veel veelvoorkomende redenen waarom mensen aarzelen om met een vertrouwenspersoon te praten zijn:

  • Schaamte;
  • Angst voor consequenties;
  • Gebrek aan vertrouwen;
  • Onzekerheid;
  • Onveilig gevoel op de werkplek.

Doordat medewerkers zich terughoudend of onveilig voelen om ongewenste omgangsvormen te melden, kunnen schadelijke gedragingen onopgemerkt voortduren. Dit kan leiden tot een atmosfeer van stilzwijgende goedkeuringen van dergelijk gedrag, waarbij medewerkers zich niet veilig voelen om hun zorgen te uiten. Dit gebrek aan meldingen kan de indruk wekken dat alles in orde is, terwijl in werkelijk problemen onder het oppervlak smeulen.

Met vertrouwen, wel meldingen
Aan de andere kant zijn organisaties waar medewerkers wel vertrouwen hebben en zich veilig voelen om meldingen te maken, vaak proactiever in het aanpakken van ongewenste omgangsvormen. Het feit dat medewerkers de drempel om hun zorgen te uiten hebben verlaagd, toont aan dat de organisatie openstaat voor communicatie en bereid is om ongewenst gedrag serieus te nemen. Dit verhoogt het gevoel van veiligheid en vertrouwen binnen de organisatie.

Kortom, het aantal meldingen van ongewenste omgangsvormen in een organisatie kan fungeren als een barometer voor de gezondheid van de werkomgeving. Een hoger aantal meldingen betekent niet noodzakelijk dat er meer problemen zijn, maar eerder dat de organisatie actief bezig is met het creëren van een veilige, vertrouwde en open cultuur waar medewerkers hun zorgen durven te uiten. Het benadrukt het belang van een proactieve aanpak en het aanmoedigen van meldingen om een gezonde en veilige werkomgeving te bevorderen. 

Werk jij aan het opzetten van een veilige en gezonde werkomgeving of heb je hulp nodig bij het informeren van je medewerkers? Laat het ons weten! Wij helpen je graag.

Veiligheid en welzijn op de werkplek zijn van groot belang voor iedereen, dus ga ervoor! 

Neem contact op