);

Linkedin

 

Vertrouwenspersoon

Het Eiland Mediation en Coaching > Vertrouwenspersoon

In een ideale wereld is er geen vertrouwenspersoon nodig. Er bestaan geen problemen, iedereen doet wat hij moet doen en niemand heeft last van een ander. De realiteit is anders. Op kantoor, op school, in de zorg, de hulpverlening, vrijwilligerswerk en in de sport, overal waar mensen samen zijn, komen ongewenste omgangsvormen voor. Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, zoals de leidinggevende of een vertrouwenspersoon.

Waarom een vertrouwenspersoon

Het is een zaak van goed werkgeverschap en van goed bestuur maatregelen te nemen om ongewenst gedrag te voorkomen. Ongewenst gedrag kan namelijk veel leed veroorzaken.
Het is ook nuttig, gezien de hoge kosten als een medewerker uitvalt door pesten of agressie.
Bovendien lopen werkgevers het risico door de rechter te worden veroordeeld als er onvoldoende inspanning is geleverd om erger te voorkomen.

Veelal maken werkgevers in samenspraak met het medezeggenschapsorgaan een klachtenregeling, roepen ze een klachtencommissie in het leven en benoemen ze een vertrouwenspersoon.
Bij deze vertrouwenspersoon kunnen medewerkers terecht als zij er alleen niet meer uitkomen en van mening zijn dat hun probleem niet in eerste instantie met de leidinggevende of met collega’s kan worden opgelost.

Ook kunnen medewerkers veilig hun vermoedens uitspreken als zij misstanden bespeuren in de organisatie.

Taken vertrouwenspersoon

  • 1: Vertrouwelijkheid en anonimiteit zijn een eis.
  • 2: Het opvangen van werknemers met vertrouwelijke informatie en hulp en advies bieden.
  • 3: Het zoeken naar een oplossing, zowel in informele sfeer als het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden.
  • 4: Indien gewenst begeleiding bij klachtenprocedures.
  • 5: Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
  • 6: Adviseren en ondersteunen van het management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • 7: Geheimhoudingsplicht

De geheimhoudingsplicht is van essentieel belang, dit omdat hierdoor de desbetreffende persoon meer vertrouwd wordt door degene die met de vertrouwenspersoon in gesprek gaat. Vaak wordt dit in het contract al vastgesteld.  In slechts enkele gevallen mag of zelfs moet de geheimhoudingsplicht overschreden worden. Dit is het geval wanneer iemand schuldig is aan strafbare feiten of wanneer de belangen van de organisatie in het geding zijn.

Benoemen van een vertrouwenspersoon

Organisaties doen er goed aan een vertrouwenspersoon te benoemen. Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek; dit is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Werknemers en werkgevers hebben hierbij plichten; de werkgever is verantwoordelijk voor de uitvoering. Ook (sport)verenigingen en stichtingen hebben met de Arbowet te maken.

Externe vertrouwenspersoon

De rol van vertrouwenspersoon is intern vaak moeilijk te combineren met andere functies.
Daarom is het een goede optie een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Maar ook voor vervanging bij vakantie van een vertrouwenspersoon, bij ziekte of anderszins, kan een externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

’t Eiland heeft een hecht netwerk dat juristen, psychologen, coaches en erkende mediators omvat, allen met een specialisatie. Er is geen vraag die wij niet op korte termijn deskundig kunnen beantwoorden.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op via de contact pagina van onze website of bel 06-20006334.  

Schrijf je in / Advies

  • Uw aanmelding en/of vragen worden binnen 8 uur verwerkt, waarna u op hierboven genoemd e-mailadres een bevestiging van ons ontvangt/antwoord van ons ontvangt