Team Mediation (1 Maart 2018)

Een team in conflict

Bij een team in conflict zal zoeken naar de schuldvraag de oplossing niet brengen. Hooguit wordt een “zondebok” aangewezen, die dan moet vertrekken, maar het probleem zal er niet mee verdwijnen. We zijn gewend te kijken naar individuele eigenschappen, terwijl het gaat om wat er zich tussen mensen afspeelt. Hoe verhouden de groepsleden zich tot elkaar en welke beelden en aannames spelen hierin een belangrijke rol. Deze patronen in een groep kunnen een dwingend karakter krijgen, de groepsleden houden elkaar als ’t ware gevangen in die patronen waardoor de samenwerking steeds moeilijker verloopt en in veel situaties zelfs stagneert.

Bij team Mediation worden de interactie patronen blootgelegd en bespreekbaar gemaakt om toekomstgericht een andere manier van samenwerking vorm te geven. Het heeft geen enkele zin om het vastgelopen zijn in patronen aan iemands schuld te koppelen. Het team is hier immers als groep in terecht gekomen. Er is een onbalans ontstaan.

Hoe werkt een team Mediator?

Op basis van individuele gesprekken kan de mediator het krachtenveld schetsen. Door deze te schetsen maakt de mediator een hypothese over de verhoudingen in de groep en maakt deze vervolgens plenair bespreekbaar. Daarnaast gebruikt de mediator meerdere technieken en interventies. Allen zijn gericht op het ontwrichten van het vastgelopen systeem zodat een nieuw verhaal over de werkelijkheid kan ontstaan.

Geef elkaar als team de kans om een herstart te maken en de gezamenlijk gestelde doelen en samenwerking positief, actief en met nieuwe energie, passie en plezier te hervatten.

Heeft u vragen of leest u graag meer over Mediation? Klik dan in het menu van deze website op Mediation, hierin vind u uitgebreide informatie.

#Bedrijfsleiders #Regiomanager #District leiders #HR Managers #P&O managers #CEO #Directeuren #Arbeidsdeskundigen #Re-integratie adviseurs #Bestuursleden