Geluidsoverlast bij de Buren?

Er was een conflict ontstaan over geluidsoverlast, de buren luisteren graag muziek zijn enthousiast en zetten deze naar de mening van de buren stelselmatig te hard. Daarom willen de buren dat de  volume drastisch verlaagd moet worden. Andere bewoners in de omgeving hadden aangegeven geen last te hebben van de muziek in tegendeel ze vonden het wel “gezellig”.

In de mediation kwam uiteindelijk naar voren dat de buurvrouw slechthorend is. Maar daarmee was het voor de buren niet over. Zij vertelden dat ze ook veel last hadden van het stoken van de openhaard door de buren. Als mediator heb ik toen besloten om één op één gesprekken (caucus) aan te gaan.

Tijdens deze individuele (Caucus) gesprekken kwam naar voren dat de buurman een gepensioneerd militair was. Hij had een sterke overtuiging, onder andere wat homofilie betreft. De buren waren een lesbisch stel… Een dergelijke relatie paste niet in de denkwereld van de gepensioneerde militair. Uiteindelijk bleek dat het niet ging over de geluidsoverlast en de openhaard, echter om een overtuiging. Het veranderen van de overtuiging bleek ter plekke niet mogelijk, wel waren beiden partijen bereid om aan een oplossing te werken.

Na een 2-tal gesprekken hebben de beiden partijen samen een aantal randvoorwaarden bedacht die het mogelijk maakten dat ze op een normale manier naast elkaar konden wonen en leven. Een van deze voorwaarden was de onderlinge manier van communiceren, voorheen was met elkaar persoonlijk een gesprek voeren niet mogelijk nu was er acceptatie als buren ontstaan en bleek communicatie mogelijk. Deze buren zullen nooit vrienden van elkaar worden echter het is nu wel mogelijk dat ze op een prettige wijze weer naast elkaar wonen.

Vaak gaan conflicten om overtuigingen hoe buig je deze gezamenlijk om?

 Voor meer informatie of heb je specifieke vragen? Neem contact op via onze contactpagina of bel 06-20006334.

# Bedrijfsartsen #Bedrijfsleiders #Regiomanager #District leiders #HR Managers #P&O managers #CEO #Directeuren #Arbeidsdeskundigen #Re-integratie adviseurs #Bestuursleden