Coachend Leidinggeven

Coachend Leidinggeven

De kern is dat je mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor hun gedrag en op de effecten van hun houding en manier van communiceren. Dat is iets anders dan beschuldigen, de wacht aanzeggen, onder handen nemen, verwijten, meer gaan controleren of bekritiseren.
Maar hoe kun je dan wel coachend leiding geven en wat past bij jou?

2 effectieve coaching technieken zijn:

 • Oplossingsgericht coachen
 • Prestatie- of resultaatgericht coachen Oplossingsgericht coachen
 • Indien je voor deze manier van coachen kiest dan betekent dat, dat je een bewuste keuze maakt om niet teveel in te gaan op de problematiek in je werkzaamheden of team. Natuurlijk ga je problemen die coachee ervaart, niet uit de weg. Je geeft erkenning voor deze problemen. Daarna zet je de coachee weer op een oplossingsgericht spoor. De focus ligt op de vraagstelling
 • Wat werkt wel?
 • Wat heeft gewerkt?
 • Wat werkt elders?
 • Wat gaf nog enig vertrouwen?
 • Was er een moment dat het goed ging?

Prestatie- of resultaatgericht coachen

Belangrijk bij het Prestatie- of resultaatgericht coachen is dat de mensen zelf de eigenverantwoordelijkheid voor hun resultaatverbetering moeten oppakken. Indien iemand dit zelf niet zijn/eigen verantwoordelijk acht/voelt, dan zal het blijven misgaan. Dat betekent dat daarover met elkaar gepraat moet worden. De managementstijl die dan noodzakelijk is een stijl die zo’n gesprek ondersteunt; Prestatiegericht coachen.

Indien je voor deze manier van coachen kiest dan staan 2 vragen centraal:

 • Hoe kunnen medewerkers met ieder hun eigen talenten optimaal bijdragen aan het (eigen/gezamenlijk) resultaat
 • Hoe voelen zij zich persoonlijk verantwoordelijk voor de resultaten.
 • De antwoorden op deze vragen zijn de “rode draad” in de coaching.


Hoe en welke manier van coachen past bij jou of jullie bedrijf? Neem geheel vrijblijvend contact op met ’t Eiland wij helpen jullie graag om deze vragen inzichtelijk te maken en je op weg te helpen naar nieuwe successen en een sterke verbetering in je werkplezier. Contact opnemen kan via de contactpagina van deze website of stuur ons een bericht via mail, app of LinkedIn. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks telefonisch contact met ons opnemen via 0620006334.

#Bedrijfsleiders #Regiomanager #District leiders #HR Managers #P&O managers #CEO #Directeuren #Arbeidsdeskundigen #Re-integratie adviseurs #Bestuursleden