Geluidsoverlast bij de Buren?

Na de overname voerde de nieuwe eigenaar van een Veehouderij een andere manier van werken in. De processen werden veelal geautomatiseerd, hierdoor verdween voor een groot gedeelte de mogelijkheid om zelf zijn werk en zijn planning in te richten.

Voor de leidinggevende van een van de afdelingen, die 23 jaar lang goed had gefunctioneerd, was dit een enorm probleem. De nieuwe eigenaar had de leidinggevende diverse mogelijkheden tot begeleiding en opleiding aangeboden echter die had hij bijna allemaal afgeslagen, een enkel aanbod had de leidinggevende met veel tegenzin gevolgd. Hij was een man van persoonlijk en handmatig werkzaamheden uitvoeren, niet van de techniek.

Het bedrijf had er veel aan gedaan om de leidinggevende te helpen/ondersteunen en om hem de nieuwe manier van werken aan te leren en om te schakelen. Maar voor iemand van zevenenvijftig jaar oud met zijn manier van werken en leven was dat te veel gevraagd. Het ontslag dreigde een onaangenaam juridisch spel te worden. Daarin werd ook het huis betrokken waar de leidinggevende met zijn gezin  in woonde. De nieuwe eigenaar vond dat het een dienstwoning betrof. De leidinggevende vond dat hij een normale gebruikelijke huurovereenkomst had.

Het traject had een groot psychisch effect op de leidinggevende en hij werd ziek. Geen van beide partijen wilde een onaangenaam langdurig juridisch gevecht en zeker niet naar de rechter. Uiteindelijk werd mediation geopperd en aansluitend ook ingezet. Tijdens de mediation werd duidelijk dat de leidinggevende eigenlijk voor zichzelf wilde beginnen: hij werkte in zijn vrije tijd als Hondenfokker/trainer en wilde dat professionaliseren. Om dit te kunnen realiseren was er een startkapitaal, een locatie en een opleiding noodzakelijk. De nieuwe eigenaar/bedrijf was bereid om 2 van de 3 voorwaarden in te vullen. De locatie was nog wel een issues voor de leidinggevende en het bedrijf vond dat de leidinggevende de woning diende te verlaten omdat het een dienstwoning betrof.

Tijdens de gesprekken bleek dat het bedrijf nog een aantal M² weiland ter beschikking had op een andere locatie die ze bereid waren tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan de leidinggevende zodat hij daar zijn diensten/werkzaamheden kon uitvoeren. Nu e.e.a. naar ieders tevredenheid geregeld was bleek de leidinggevende bereid te verhuizen. Gezamenlijk hebben partijen mooie oplossingen gevonden de relatie is in stand gebleven waarbij beide partijen elkaar nog regelmatig ontmoeten.

A Conflict is never easy, but it doesn’t have tob e ugly……… Mediate it!

Voor meer informatie of heeft u specifieke vragen? Stel uw vraag via onze site, wij nemen aansluitend contact met u op

# Bedrijfsartsen #Bedrijfsleiders #Regiomanager #District leiders #HR Managers #P&O managers #CEO #Directeuren #Arbeidsdeskundigen #Re-integratie adviseurs #Bestuursleden