Hoe ontstaan team conflicten/spanningen?

Hoge werkdruk, stress, een grap die verkeerd is gevallen of collega’s die het oneens zijn over elkaars manier van werken.
​Hoe een team conflict of spanningen in een team ook ontstaan, het brengt nogal wat onrust op de werkvloer met zich mee.​Gezamenlijk mogen we constateren dat we met z’n allen, ook indien we in dezelfde ruimte(s) zitten we verbazingwekkend vaak via e-mails communiceren. De Spanningen/conflicten binnen de afdeling(en) hebben vaak een weerslag op het hele team. Stress, concentratieproblemen, verminderde productiviteit en minder werk plezier zijn het gevolg.

Een goede samenwerking kenmerkt zich echter door tijdig samen iets te doen om die spanningen of het conflict adequaat op te vangen, zodat zowel de zakelijke als de persoonlijke relatie voor de toekomst behouden blijft.

Hoe werkt een team Mediator?

Op basis van individuele gesprekken kan de teammediator het krachtenveld schetsen. Door deze te schetsen maakt de mediator een hypothese over de verhoudingen in het team en maakt deze vervolgens plenair bespreekbaar. Daarnaast gebruikt de mediator meerdere technieken en interventies. Allen zijn gericht op het ontwrichten van het vastgelopen systeem zodat een nieuw verhaal over de werkelijkheid kan ontstaan.

 Adviesgesprek

‘t Eiland investeert graag in een eerste kennismaking en kosteloos adviesgesprek. Graag adviseren wij u wat de Mediator in uw situatie voor u kan betekenen.

Stuur ons een bericht via de contactpagina van deze website of via LinkedIn. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks telefonisch contact met ons opnemen via 0620006334.

# Bedrijfsartsen #Bedrijfsleiders #Regiomanager #District leiders #HR Managers #P&O managers #CEO #Directeuren #Arbeidsdeskundigen #Re-integratie adviseurs #Bestuursleden